Το www.Stay-Offers.comείναι ένας δικτυακός τόπος αγοράς υπηρεσίας διαμονής, και μόνο για ειδικές Προσφορές Διαμονής από τρίτους με την ιδιότητά τους ως προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας οι οποίες δημοσιεύονται και προωθούνται. Οι προσφορές (εκπτωτικές τιμές) ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και τιμή. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες, με την αγορά ταξιδιωτικού κουπονιού Προσφορών διαμονής τελευταίας στιγμής , από τον Προμηθευτή μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Το www.Stay-Offers.com ενεργεί ως μέσο προώθησης όσον αφορά την πώληση των κουπονιών για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρεται στο κουπόνι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που περιγράφονται λεπτομερώς σε κάθε Προσφορά, και εκείνων που περιλαμβάνονται παρακάτω. Ως εκ τούτου, διαβάζοντας προσεκτικά τα παρακάτω υποδεικνύεται πριν από την περιήγηση, η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής για παροχές ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Α . Φιλοσοφία -Πώς λειτουργεί.

* Αγοραστής: κάθε χρήστης της ιστοσελίδας, που συμμετέχει με επιτυχία σε μια προσφορά που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα και αγοράζει το προϊόν/υπηρεσία ταξιδιωτικού κουπονιού του προμηθευτή διαμονής.

* Προμητευτής-Πωλητής: σημαίνει κάθε τρίτος προμηθευτής διαμονής που επιλέγει να προωθήσει τα προϊόντα / υπηρεσίες του σε ειδικές μειωμένες τιμές με ένα συγκεκριμένο τρόπο .

*Προϊόν / Υπηρεσία: το προϊόν / υπηρεσία του προμηθευτή που είναι σε ειδική προσφορά και είναι διαθέσιμο/η μέσω της ιστοσελίδας

B. Όροι Παροχής Υπηρεσιών
* Η συμμετοχή στην συγκεκριμένη υπηρεσία επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη νομική δυνατότητα .. Κάθε Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι κατά τη διάρκεια της εγγραφής στον ιστότοπο θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες ρητά και έχει τις απαραίτητες νομικές απαιτήσεις, αλλά και την ικανότητα να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία ..

* Η ιστοσελίδα Stay-Offers.com προωθεί τα προϊόντα / υπηρεσίες των προμηθευτών διαμονής  σε ειδικές εκπτωτικές τιμές για συγκεκριμένο χρόνο και την τιμή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα κάθε φορά με την Ειδική Προσφορά. Για την ενεργοποίηση της δημοσίευσης-προβολής κάθε Προσφοράς απαιτείται η έγκριση του διαχειριστή του Stay-Offers.com.

* H Προσφορά για την αγορά της υπηρεσίας, καθώς και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα Stay-Offers.com συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του χρήστη για μελλοντική αναβάθμιση σχετικά με τη διαφήμιση και προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και των υπηρεσιών αυτών. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται για την ενημέρωση των συμμετεχόντων θα πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997, Νόμος 3471/2006 και των Οδηγιών του Νόμου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών στοιχείων και τον αποκλεισμό από τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, επικοινωνώντας με το διαχειριστή.

* Δηλώνεται ρητά ότι ουδεμία αξίωση ή απαίτηση μπορεί να ασκηθεί κατά Stay-Offers.com σε περίπτωση ακύρωσης της Ειδικής Προσφοράς, από τους προμηθευτές διαμονής. Ομοίως, δεν υπάρχει ευθύνη του Stay-Offers.com προς τον Αγοραστή, εφόσον ο Προμηθευτής, μετά την ενεργοποίηση της συμφωνίας, περιπέσει σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, με αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής του αγορασθέντος προϊόντος ή της υπηρεσίας, λόγω τoυ οποιοδήποτε λειτουργικού προβλήματος ή χρεωκοπίας.

C. Διαδικασία με απλά βήματα
I. Κάθε χρήστης-πελάτης να δημιουργεί ένα προσωπικό λογαριασμό (προφίλ) στο Stay-Offers.com, για να διευκολύνει τις μελλοντικές συναλλαγές, αλλά και να επιτρέψει τον έλεγχο των προηγούμενων αγορών, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού και την αλλαγή των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να αποφεύγονται ανακρίβειες.

II.Στο Stay-Offers.com η ενεργοποίηση της ειδικής προσφοράς για μια συγκεκριμένη διάρκεια και την τιμή και τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτής, γίνεται με έγκριση διαχειριστή του ιστότοπου.

III. H ενδιαφερόμενη ειδική Προσφορά ενεργοποιείται όταν ο χρήστης-αγοραστής αρχικά κάνει εγγραφή δηλώνοντας έγκυρα προσωπικά στοιχεία, στη συνέχεια, ο αγοραστής θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ξενοδοχείο το συντομότερο δυνατόν, και δηλώνοντας ως κάτοχος του ταξιδιωτικού κουπόνιού από το Stay-Offers.com να κάνει προκράτηση της διαμονής στις επιθυμητές του ημερομηνίες και αμέσως μετά ν' αγοράσει το κουπόνι της Προσφοράς.

IV. Αλλαγή η Ακύρωση-Επιστροφή Χρημάτων Κάνοντας μια κράτηση από ένα προμηθευτή διαμονής αποδέχεσαι και συμφωνείς με τη συγκεκριμένη πολιτική ακύρωσης και μη εμφάνισης του προμηθευτή της διαμονής, καθώς επίσης σε τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις του ξενοδοχείου που αφορούν και αναφέρονται στην κράτηση της διαμονή σου, συμπεριλαμβάνοντας επίσης τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Ξενοδοχείο. Η γενική πολιτική ακύρωσης-μη εμφάνισης κάθε προμηθευτή διαμονής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα Stay-Οffers.com και γνωστοποιούνται στον αγοραστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης και επίσης στο e-mail επιβεβαίωσης της κράτησης. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα οι ορισμένες τιμές- οι ειδικές προσφορές να αλλαχθούν ή να ακυρωθούν. Οι πολιτικές ακύρωσης του ξενοδοχείου μπορεί να διαφέρουν. Εάν δεν πραγματοποιηθεί το check in στο ξενοδοχείο την ορισμένη ημέρα της κράτησης και δεν ειδοποιηθεί άμεσα το ξενοδοχείο για τη μη εμφάνιση του πελάτη-αγοραστή, τότε το υπόλοιπο της διαμονής συμφωνα με την κράτηση μπορεί να ακυρωθεί, και ο αγοραστής-πελάτης μπορεί να υπόκειται σε κυρώσεις, και επίσης μπορεί να μην έχετε το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, ανάλογα με στους όρους και τις προϋποθέσεις της εφαρμοζόμενης πολιτικής του ξενοδοχείου. Εάν η πολιτική του ξενοδοχείου επιτρέπει την ακύρωση και επιστροφή χρημάτων του ταξιδιωτικού κουπονιού, τότε ο αγοραστής μπορεί να ακυρώσει το κουπόνι του εντός 14 ημερών από την αγορά του και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό αγοράς στο σύνολο του. Να σημειωθεί επίσης ότι ο αγοραστής μπορεί να χρεωθεί με ακυρωτικά σε περίπτωση ακύρωσης ή μη εμφάνισης του σύμφωνα με την ορισμένη πολιτική του κάθε ξενοδοχείου. Κάθε αίτηση για την ακύρωση-επιστροφή χρημάτων πρέπει να υποβληθεί γραπτώς εντός 14 ημερών από την αγορά του κουπονιού στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου list@stay-offers.com.

V. Όσον αφορά την προώθηση, την πώληση και την αγορά των ταξιδιωτικών κουπονιών και των υπηρεσιών, οι διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών εφαρμόζονται για κάθε προμηθευτή και αγοραστή (Ν.2251 / 1994, όπως ισχύει σήμερα με N.3587 / 2007).

D. Προσωπικός Λογαριασμός.
Κάθε άτομο μπορεί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό "My Account" στο Stay-Offers.com για να διευκολύνει τις μελλοντικές συναλλαγές, αλλά και να επιτρέψει τον έλεγχο των αγορών προηγούμενων κουπονιών Προσφορών, να πάρει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού και την αλλαγή των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να αποφεύγονται οι ανακρίβειες των δεδομενων.
II. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης (μέλος) του Stay-Offers..com είναι υπεύθυνος/η για τη διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού. Ο χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση το διαχειριστή του Stay-Offers.com σε περίπτωση οποιασδήποτε προσπάθειας να παραβιάσoυν τον προσωπικό λογαριασμό ή σε περίπτωση χρήσης από τρίτους χωρίς άδεια.
ΙΙΙ To Stay-Offers.com διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε μέλος από τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, αν υπάρχει παραβίαση των όρων.
IV. Τα δεδομένα από τα μέλη μπορούν να αποκαλυφθούν σε οποιαδήποτε στιγμή στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

τρόπος πληρωμής

Οι αγορές στο Stay-Offers.com γίνονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον χρησιμοποιώντας το σύστημα πληρωμών Paypal.

ΣΤ. Περιορισμένη άδεια.
Οι όροι και προϋποθέσεις του Stay-Offers.com και που καθορίζονται στο παρόν και όλους οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί, χορηγούν στο χρήστη μη μεταβιβάσιμο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης για να χρησιμοποιούν αυτή την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και ιδιοκτησιακά δικαιώματα και να απέχουν από κάθε ενέργεια, μέσω της οποίας επιδιώκει να τροποποιήσει, αναπαράξει, δημόσια προβολή ή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των πληροφοριών του για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Γ Αλλαγές στους όρους χρήσης
Το Stay-Offers.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες του. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις μπορούν να τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την καταχώρηση στην ιστοσελίδα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας υπάρχει ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να διαβάσετε τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να έχετε ασφαλή και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο.

Η Περιορισμός Ευθύνης
Η ευθύνη του Stay-Offers.com προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από το ρόλο της ως μεσολαβητής.
* Να σημειώθεί ότι το Stay-Offers.com δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσω των Ειδικών Προσφορών, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Προμηθευτής Διαμονής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Stay-Offers.com δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα. Κάθε πληροφορία που δημοσιεύτηκε σχετικά με την ειδική Προσφορά και αναφέρεται στις προδιαγραφές των προϊόντων ή των υπηρεσιών,θα είναι πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις οδηγίες που έλαβε από την Εταιρεία του Προμηθευτή Διαμονής.

* Το Stay-Offers.com διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου μετά από την έγκριση του διαχειριστή. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα δεν θα προσβληθεί από ιούς.

* Το Stay-Offers.com μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ή την περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

* Δεν είναι υποχρεωτική για το Stay-Offers.com η κάλυψη απαιτήσεων από παραπλάνηση τρίτων, λόγω αντιγραφής, παραποίησης της σελίδας ή σφετερισμού από μη εξουσιοδοτημένου τρίτου, που έκανε τις παραπάνω ενέργειες κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Stay-Offers.com και τα χρηστά ήθη.

* Μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση αποτελεί στόχος για το Stay-Offers.com για να μπορεί να αναφέρεται σε συνδέσμους, οι οποίοι μεταφέρουν το χρήστη σε ιστοσελίδες τρίτων. Αναφέρεται ρητά ότι το Stay-Offers.com είναι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των συνδέσμων ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε στο χρήστη από την περιήγηση αυτές τις σελίδες

I. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής, συμπεριλαμβανομένου σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού αποτελούν ιδιοκτησία του Stay-Offers.com και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, κατέβασμα , μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου απαγορεύεται. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Stay-Offers.com. Η εμφάνιση αυτού του περιεχομένου στο Stay-Offers.com δεν μπορεί με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των παραπάνω.

J. Ευθύνη του χρήστη-αγοραστή της προσφοράς διαμονής.
Ο χρήστης του Stay-Offers.com αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί αυτό το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Συμφωνεί να απόσχει από τη δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και αντίθετο στα χρηστά ήθη ή παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή του άλλου προσώπου δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, ή μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Ένα κουπόνι μπορεί να αγοραστεί ανά χρήστη .Η εξαργύρωση του κουπονιού της Προσφοράς Διαμονής που αφορά την κράτηση στο ξενοδοχείο μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της Προσφοράς αυτής. Ο χρήστης και κάτοχος του κουπονιού προσφοράς πρέπει να επιδείξει στον Προμηθευτή διαμονής την έντυπη μορφή κουπονιού ή μέσω της συσκευής τηλεφώνου κατά την άφιξη-check in, και επίσης ταυτότητα ή διαβατήριο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του αγοραστή .Η μεταπώληση προσωπικού κουπονιού προσφοράς απαγορεύεται και δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες ή μετρητά .Ο/Η χρήστης-αγοραστής είναι υπεύθυνος/η για οποιαδήποτε απώλεια του κουπονιού προσφοράς. Τα κουπόνια αποθηκεύονται στο λογαριασμό μου στο τμήμα οι Αγορές μου στην ιστοσελίδα μας, και όσο το ταξιδιωτικό κουπόνι σας είναι ενεργό (αχρησιμοποίητο, δεν επιστρέφεται) μπορεί να εκτυπωθεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Ο χρήστης θα πρέπει να αποφύγει επίσης κάθε ενέργεια που παραβιάζει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, επιχειρηματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, και δεσμεύεται να μην προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβάλλουν, να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό και της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή υλικού ή ακόμη και τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που λαμβάνουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα χώρα, το Stay-Offers.com διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του χρήστη δράστη, προβαίνοντας σε οποιεσδήποτε μελλοντικές ενέργεις απο το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη αυτών που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης είναι σε θέση να ενημερώσει τους άλλους μέσω e-mail ή με τη βοήθεια των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για προσφορές που είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας.Ο χρήστης θα πρέπει να αποφύγει επίσης κάθε ενέργεια που παραβιάζει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, επιχειρηματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, και δεσμεύεται να μην προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβάλλουν, να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό και της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή υλικού ή ακόμη και τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που λαμβάνουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα χώρα, το Stay-Offers.com διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του χρήστη δράστη, προβαίνοντας σε οποιεσδήποτε μελλοντικές ενέργεις απο το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη αυτών που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης είναι σε θέση να ενημερώσει τους άλλους μέσω e-mail ή με τη βοήθεια των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για προσφορές που είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας.

Κ Ασφάλεια και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων συναλλαγών
I. Όλες οι πληροφορίες, που αναφέρονται σε προσωπικά δεδομένα του χρήστη, είναι εμπιστευτικά. Η Stay-Offers.com έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλοίωση ή καταστροφή.

II Τα προσωπικά δεδομένα, που παρέχονται από το χρήστη σχετικά με το site, σκοπεύουν να εξασφαλιστεί η λειτουργία της υπηρεσίας και η νομιμότητα της συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου 2472/97 όπως είναι σήμερα . Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται σε Stay-Offers.com για κάθε προμηθευτή σκοπεύουν στο να υποστηριχθεί, η προώθηση-διαφήμιση και η εκτέλεση της συναλλαγής.
ΙΙΙ Η Stay-Offers.com δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας της και τις συναλλαγές αυτών, εκτός αν υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αν είναι υποχρεωτικό από δικαστική απόφαση ή άλλη δημόσια αρχή. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών, όποτε είναι αναγκαίο. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε όλα τα στοιχεία που τηρούνται, καθώς και την διόρθωσή τους, εάν η ύπαρξη λάθους τεκμηριώνεται.
IV. Η πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας (servers) ελέγχεται από σύστημα προστασίας firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες του Stay-Offers.com.

Λ. Εφαρμοστέο δίκαιο Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ και των διεθνών συνθηκών. Οποιαδήποτε αναφορά επέλθει σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους, θα παύει αυτοδικαίως να ισχύει και πρέπει να αφαιρεθεί από τους παρόντες όρους, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.